امروز: جمعه 20 تیر ماه 1399 ساعت: 
ثبت سفارش
تعداد
عنوان محصول
مقایسه کن

آرد برنج

آرد برنج(پاکتی) عالی

آرد برنج(پاکتی) عالی

سایز : پاکتی وزن: 125 گرم تعداد در کارتن 6*35

آرد برنج(پاکتی) ضامن

آرد برنج(پاکتی) ضامن

سایز : پاکتی وزن: 500 گرم تعداد در کارتن 1*20

آرد برنج(پاکتی) ضامن

آرد برنج(پاکتی) ضامن

سایز : پاکتی وزن: 125گرم تعداد در کارتن 1*20

آرد برنج(کیلویی) ضامن

آرد برنج(کیلویی) ضامن

سایز : صنعتی (کیلویی) وزن: 20 کیلوگرم تعداد درکیسه 1*20

آرد برنج(صنعتی) ضامن

آرد برنج(صنعتی) ضامن

سایز : صنعتی وزن: 5 کیلوگرم تعداد در کارتن 1*3