خواص فلفل سیاه

خواص فلفل سیاه ویژه

«پی پرین» موجود در فلفل سیاه از این ادویه ماده ای تقویت کننده معده، محرک، تحریک کننده ترشح شیره معده، بهبوددهنده گوارش و همیار جذب مواد مغذی ساخته است. در واقع ترکیبات این فلفل باعث می شوند که بدن ما به بهترین و بیش ترین میزان خواص نهفته در مواد غذایی مصرف شده را جذب خود کند.

خواص درمانی دارچین

خواص درمانی دارچین ویژه

دارچین، به جز درمان اختلال های گوارشی، خاصیت آرامش بخشی دارد. دارچین قند و کلسترول خون را کنترل می کند