متن

  تلفن کارخانه:32454239-051
  دورنگار کارخانه:32453480-051
  آدرس :شهرک صنعتی مشهد،جاده کلات

  تلفن دفتر مرکزی مشهد:37654625-051
  دورنگاردفتر مرکزی مشهد: 37654606-051
  آدرس : مشهد،انتهای بلوار خیام شمالی،مرکز مواد غذایی سپاد

  تلفن دفتر فروش مطهری : 37251414 - 051 و 37129177 - 051

 

۲ بهمن

  آدرس: مشهد ،

حدفاصل چهاراه ميدان بار و مطهري شمالي 1 جنب بانك ملي


  ایمیل:info@zamenco.ir